Kako vam se sviđa nova ideja dolaska subotom u školu na razne slobodne aktivnosti?