2017-05-22 14:54:00

Raspored konzultacija za maturante

 

Predmet

Nastavnik

Smjena A

Smjena B

1.

Biologija

Irene Kuvačić

PON 4. sat,
SRI 4. sat

PON 1. sat,
PET 1. i 2. sat

2.

Engleski jezik

Vanda Podgoršek

PON 4. i 5. sat

PON 4. i 5. sat

3.

Engleski jezik

Draško Vučemilović

PON 4. i 5. sat

PON 4. i 5. sat

4.

Filozofija

Ivana Černeha

UTO 3.i 4. sat

UTO 4. i 5. sat

5.

Fizika

Sintija Tropper Trinajstić

SRI 4.,5. i 6. sat

UTO 0. i 1. sat

6.

Hrvatski jezik

Gordana Zurak

SRI 6. sat,
PET 4. sat

PON 3. sat,
SRI 5. sat

7.

Informatika

Sanja Perman Benković

ČET 6. sat

PON 6. sat

8.

Kemija

Jasminka Škare Manojlović

SRI 3. i 4. sat

SRI 4. i 5. sat

9.

Matematika

Sanja Perman Benković

ČET 5. sat

PET 3. sat

10.

Njemački jezik

Branka Topolnik

UTO 2. i 3. sat

PON 4. i 5. sat, ČET 2. sat

11.

Politika i gospodarstvo

Sara Meszaros

SRI 4. i 5. sat

SRI 4. i 5 sat

12.

Povijest

Sanja Simper

SRI 2. sat

ČET 4. sat

13.

Psihologija

Sanja Marušić

SRI 3. sat

SRI 3. sat

14.

Sociologija

Sara Meszaros

SRI 2. i 3. sat

SRI 2. i 3. sat

15.

Talijanski jezik

Nataša Frković Đorđević

SRI 4. i 5. sat

PET 5. i 6. sat

16.

Talijanski jezik

Silvija Prister Mauhar

PET 5. i 6. sat

PET 1. i 2. sat


Gimnazija Eugena Kumičića Opatija