2017-07-10 18:26:38

Obavijest za maturante

Rezultati ispita Državne mature će biti objavljeni 12. 7. 2017 u 12:00h.

Prigovori na ocjenu iz ispita Državne mature se primaju u školi prema sljedećem rasporedu:
13. 7.  8:00 - 11:00h
14. 7.  8:00 - 9:00h

 


Gimnazija Eugena Kumičića Opatija