2018-10-10 12:11:00

Europe code week 2018

U našoj školi aktivno su se organizirala kodna događanja posvećena Europskom tjednu programiranja koja smo uvrstili i na zemljovid na web-stranici codeweek.eu, koja služi kao katalog inicijativa u području programiranja.

codeweek.eu/events

9. listopada grupa učenika 2. a razreda na izbornoj nastavi informatike okušala se u stvaranju interaktivne priče s računalom u programskom jeziku C, a 10. listopada grupa učenika 1.a razreda na redovnoj nastavi informatike kodirala je svoj micro:bit koristeći se Blocksom i JavaScriptom. Cilj je bolje razumjeti digitalni svijet, događaje iza zaslona i postati aktivni u njemu kroz  programiranje koje stvara računalno razmišljanje, omogućuje rješavanje problema, kreativnost, kritičko i analitičko razmišljanje i timski rad.

U okviru inicijative Tjedan programiranja u Hrvatskoj je organizirano trenutno više od 114 događanja , a u Europi više od 22047 događanja posvećenih programiranju u više od 65 zemalja Europe i izvan nje.

Zemlje sudionici: codeweek.eu/scoreboard

CodeWeek organizatori EU-a potvrdili su da je Gimnazija Eugena Kumičića Opatija aktivno pridonijela uspjehu EUROPE CODE WEEK 2018 pokretanjem kodnog događaja.

Tu je i digitalna značka  "EU Code Week" kao dokaz stečenih znanja i vještina:

 


Gimnazija Eugena Kumičića Opatija