2018-12-12 22:02:53

„Pitanja pokreću svijet, a odgovori ga ponekad usporavaju“

U GEK-u održana ZANIMLJIVA TRIBINA

„PITANJA POKREĆU SVIJET, A ODGOVORI GA PONEKAD USPORAVAJU“

Dana 28. studenog 2018. god. učenici 2.a i 3.a razreda naše Gimnazije prisustvovali su školskoj (znanstvenoj) tribini s temom „Pitanja pokreću svijet, a odgovori ga ponekad usporavaju.“ Tribina se  održala u vrijeme šestoga sata u učionici broj 11.

U ozračju zanimljivih pitanja, odgovora i argumenata naši su učenici Anja Kovač (2.a), Mia Janković (2.a), Nina Sterija (2.a), Lucia Šimunović (2.a), David Šimunić (3.a), Tonko Pavičević (3.a), Nika Jelić (3.b), Nina Žunić (3.b), Filip Rađa (4.b), Marko Slavulj (4.b) i Paola Zukić (4.b) dolazili do zanimljivih spoznaja i nedefiniranih odgovora.

Tako se s obzirom na navedenu temu živahno raspravljalo sa sociološkoga, ekonomskoga, geografskoga, povijesnoga, medicinskoga stajališta… (u okvirima naših znanja), nastojeći dati impulse u razvoju našega društva.

Bit će zanimljivo prisustvovati, a možda i sudjelovati na sljedećoj školskoj tribini.

Kao publika, osim učenika, tribini su prisustvovale i profesorice Sara Meszaros i Gordana Zurak.

Leon Ivović, 3.a


Gimnazija Eugena Kumičića Opatija