2019-05-03 20:06:16

Dan škole

U srijedu, 17.travnja izletom u Liku obilježili smo Dan škole.  Oko 8 sati ukrcali smo se u autobuse i krenuli. Izlet je protekao u opuštenoj atmosferi, čemu je svakako u prilog išlo i prekrasno vrijeme. Posjetili smo Kuću Velebita u Krasnom čiji postav obuhvaća nekoliko tematskih cjelina koje prikazuju bogatstvo Velebita, njegovu raznolikost te prirodne i kulturne vrijednosti.

Bili smo i u Kuterevu, u utočištu za mlade medvjede koje medvjeđim siročićima pruža sklonište. Ponijeli smo i hranu za medvjede, koju smo dali volonterki koja nas je ondje dočekala, provela nas utočištem i informirala o svemu što o utočištu i medvjedima trebamo znati.

Vrila Gacke i mlinice na Majerovom vrilu još su jedna lokacija koju smo posjetili i koja nas je očarala svojom ljepotom. Na rijeci Gackoj i njenim pritocima u prošlom stoljeću radilo je 60-ak mlinica, a danas svega nekoliko obavlja funkciju mljevenja žita koristeći pogonsku snagu rijeke. Jedan od njih i sami smo posjetili te smo kušali domaći kruh, a tko je htio mogao je kupiti i brašno.

Slobodno vrijeme na vrelima Gacke iskoristili smo izležavajući se na travi, marendajući, šećući… Na putu kući već smo bili umorni i većinu vremena u autobusu proveli smo spavajući.

Rafaela Čargonja, 1. b


Gimnazija Eugena Kumičića Opatija