2019-05-17 18:51:59

GEK-ovci u Hrvatskom saboru

     Dana 13. svibnja u Hrvatskom saboru održana je Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola na kojoj su sudjelovali i naši učenici. Govornici su bili maturant David Benković i učenica 3. razreda Lea Leonarda Pašić (zamjena Aristelli Ković) pod mentorstvom profesorice Sare Meszaros. Na ovogodišnjoj, 7. po redu Simuliranoj sjednici Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18) bio je prijedlog zakona u proceduri i podloga za raspravu učenicima zastupnicima.

     David je u svom izlaganju predložio da u Čl. 1. Zakona stoji sljedeće: „ Svrha zakona jest definiranje ugostiteljske djelatnosti na načelima održivog razvoj“, čime je stavio naglasak na održivi način kao jedini mogući smjer svakog gospodarskog razvoja, tako i razvoja turizma. Lea je čitala amandman maturantice Aristelle Ković na Čl. 10., točku 15. koja se mijenja i glasi: „Prema gostu odnositi se uljudno, korektno i profesionalno s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka) neovisno o spolu, rodu, nacionalnoj  pripadnosti, seksualnoj orijentaciji niti bilo kojem drugom osobnom, društvenom, kulturnom i drugom obilježju.“ Učenica predlaže brisanje točke 16. U obrazloženju stoji da je potrebno šire i jasnije odrediti obavezu obzira svakog ugostitelja prema svakom gostu u svrhu unaprjeđivanja hrvatskog ugostiteljstva. Ovakvo jasnije ljudsko pravno određenje Zakona čini ga prilagođenijim suvremenosti.

Lucija Dunatov


Gimnazija Eugena Kumičića Opatija